Isikuandmete vastutav töötleja on – Ökopesa OÜ, reg. kood 11375499, e-post info@okopesa.ee

Isikuandmeid saadakse ärilepingu/teenuse osutamise või selle kavatsuse käigus ja need sisaldavad:

  1. ees- ja perekonnanimi;
  2. telefoninumber ja e-posti aadress;
  3. eluaseme aadress;
  4. kauba kohaletoimetamise aadress;
  5. pangakonto number;

Me töötleme isikuandmeid kliendi tellimuste haldamiseks, kauba kohaletoimetamiseks ning raamatupidamiskohustuse täitmiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse vajadusel kliendile maksete tagastamiseks. Kliendi nime, e-posti ja telefoni numbrit kasutatakse kaupadega seonduvate küsimuste lahendamiseks. Isikuandmete põhjal uuritakse tarbijaharjumusi ning müügistatistikat. Isikuandmete andmine on vabatahtlik, kuid vajalik ostutehingu korral ostja identifitseerimiseks.

Isikuandmetele on juurdepääs Ökopesa OÜ töötajatel, transporditeenuste ning makselahenduste pakkujatel. Ökopesa OÜ ei jaga isikuandmeid kolmandate osapooltega, välja arvatud juhul, kui kolmas osapool osutab meile teenust, mis on vajalik igapäevaseks äriühingu toimimiseks, näiteks transporditeenus ja makselahenduse teenus.

Isikuandmed kustutatakse ühe kuu jooksul peale vastava kustutamisavalduse saatmist või nõusoleku tagasivõtmist. Raamatupidamise tarbeks vajalikke isikuandmeid säilitatakse seitse aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluse korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Isikuandmed, millel ei ole otsesest kokkupuudet äritegevusega, kustutame koheselt.

Isikul on õigus oma isikuandmetega tutvuda ja nõuda andmete parandamist. Samuti on isikul õigus nõuda andmete kustutamist, töötlemise piiramist, andmete ülekandmist.

Isikuandmetega tutvumiseks võtke meiega ühendust e-posti teel: info@okopesa.ee