Metsatööd

OÜ Ökopesa on Eesti ettevõte, mis pakub erinevaid metsandus ja haljastusteenuseid – istutamisest lõppraideni, kavandist kõrghaljastuseni.

Lisaks müüme, rendime ja hooldame aia-ja metsatehnikat.

Hindame kvaliteeti ja püüame seda pakkuda ka meie klientidele. Koolitame oma töötajaid, hoiame kursis uute tehnoloogiate ja võimalustega. Töötajad on läbinud erinevaid ohutusalaseid kursusi (tööturvalisus Soomes, elektritööde koolitus Soomes ja põhjamaades, raietöölise, aedniku, kõrghaljastaja ja arboristi kutsestandard Eestis)

Teenused

 • Elektriõhuliinide hooldus
  • Trassilaiendustööd
  • Ohtlike puude langetamine ja okste kärpimine
  • Võsaraie
 • Mets
  • Maapinna ettevalmistamine metsaistutuseks
  • Taimede tellimine ja kohalevedu
  • Metsaistutamine
  • Käsitsikülv ettevalmistatud pinnasele
  • Umbrohutõrje
  • Ulukivastane hooldus
  • Taimede hooldus kahjurite vastu
  • Kultuurihooldus
  • Freesimine
  • Valgustusraie
  • Harvendusraie
  • Lageraie
  • Teeäärte ja sihtide puhastamine võsast
  • Võsaraie

Meie kasutatav tehnika

 • Bison 1000 Väljaveotraktor
 • Malwa 560C
 • Usewood Forest Master HArvester

Küsi pakkumist

  Vorm on kaitstud Google RECAPTCHA lahendusega: privaatsustingimused ja teenusetingimused.